Skip to main content - Skip to contact information
Bingyi Zhu

Bingyi Zhu

Residence Service Representative
VIU Student Residence
Mail drop: 4-4104
Email: Bingyi.Zhu@viu.ca